Malerei 2007- 1998

Pizzeit ,130x 210 cm, 2005, Öl auf Leinwand
Pommes, 60 x 80 cm, 2005, Öl auf Leinwand
Kraft, 60 x 90 cm, 2005, Öl auf Leinwand
IKEA 2, 30 x 75 cm, 2005, Öl auf Leinwand
sports, 155 x 195 cm, 2003, Öl auf Leinwand
Hände 9, 80 x 80 cm, 2004, Öl auf Leinwand
londoncallbox 1, 120 x 150 cm, 2006, Öl auf Leinwand
drospa 155 x 180 cm, 2004, Öl auf Leinwand
Supermarkt 1, 100 x 200 cm, 2002, Öl auf Leinwand
Shop 6, 55 x 120 cm, 2002, Öl auf Leinwand
London Soho 2, 100 x 200 cm, 2006, Öl auf Leinwand
Gruenphase, 155 x 140 cm, 2000, Öl auf Leinwand
Friesenstrasse, 60 x 80 cm, 2000, Öl auf Leinwand
Gneisenaustrasse, 120 x 150 cm, 1999, Öl auf Leinwand
Urania, 100 x 110 cm, 1999, Öl auf Leinwand
Stadt 5, 80 x 60 cm, 1998, Öl auf Leinwand
chillout, 155 x 140 cm, 2007, Öl auf Leinwand
Kottlets, 60 x 80 cm, 2005, Öl auf Leinwand
Take Off, 170 x 195 cm, 2003, Öl auf Leinwand
Hände 5, 60 x 80 cm, 2004, Öl auf Leinwand
londoncallbox1, 120 x 150 cm, 2006, Öl auf Leinwand
Schnaeppchen, 100 x 100 cm, 2005, Öl auf Leinwand
Tankstelle 170 x 145 cm, 2002., Öl auf Leinwand
Farbtuben im Atelier
Oxfordcircus, 155 x 195 cm, 2005, Öl auf Leinwand
Urbanstrasse, 80 x 165 cm, 2001, Öl auf Leinwand
Kleine Figurine, 120 x 140 cm, 1999, Öl auf Leinwand
Sonnenmilch 1, 100 x 200 cm, 2006, Öl auf Leinwand
breeze, 80 x 80 cm, 2005, Öl auf Leinwand
cocacola, 60 x 80 cm, 2005, Öl auf Leinwand
ebay, 60 x 80 cm, 2005, Öl auf Leinwand
Blasewitzer Ring, 170 x 145 cm ,1998, Öl auf Leinwand
alpinewellbeing, 120x 280 cm, 2004, Öl auf Leinwand
Hände 4, 60 x 80 cm, 2004, Öl auf Leinwand
importexport, 100 x 100 cm, 2006, Öl auf Leinwand
shoes 1, 100 x 100 cm, 2006, Öl auf Leinwand
Shop 4, 100 x 200 cm, 2005, Öl auf Leinwand
Herrmannplatz, 155 x 195 cm, 2002, Öl auf Leinwand
Suedstern, 170 x 145 cm, 2002, Öl auf leinwand
Karl- Marx- Strasse, 60 x 50 cm, 2000, Öl auf Leinwand
Sonnenallee, 80 x 60 cm, 2001, Öl auf Leinwand
Alexanderplatz, 200 x 300 cm, 1999, Öl auf Leinwand
Stadt 2, 155 x 145 cm, 1998, Öl auf Leinwand
Prag, 155 x 145 cm, 1998, Öl auf Leinwand